Kontigo - nowe drogerie na mapie Polski!

/
0 Comments
Moi Drodzy,

z opóźnieniem, ale też z ogromną radością chciałabym przedstawić Wam drogerie Kontigo. 19 września miałam przyjemność uczestniczyć w wielkim otwarciu nowego salonu w Wola Park.

Dear readers,

late, but also with great joy I'd like to introduce you Kontigo drugstroes. September 19th I had the pleasure to participate in the grand opening of their new showroom at Wola Park.


Przyznam, że nie znałam wcześniej tej sieci, z tym większą chęcią zdecydowałam się odwiedzić salon i zobaczyć, co ma do zaoferowania.

Z uwagi na uroczysty charakter, na otwarciu można było spotkać Harry'ego J. - stylistę i kreatora makijażu Kontigo, ale o tym później.

I admit that I didn'tt know this retailer. Therefore it was a pleasure for me to visit the store and see what it has to offer.

Due to the festive nature, at the opening we could met Harry J. - stylist and makeup creator of Kontigo (but more on that later :) )


Kontigo posiada marki własne, zarówno pielęgnacyjne, jak i makijażowe. Przyznam, że ich jakość bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Jestem absolutnie zakochana w kredce do oczu (turkusowej!), która trzyma się na powiece całe lata świetlne, a jej piękny, soczysty kolor jest absolutnie zachwycający. Zakochałam się też w cudownie pachnącym pilingu cukrowym z mieloną kawą - mniam!

Kontigo has its own brands, both bodycare and makeup. I admit that the quality surprised me in a very positive way. I am absolutely in love with eye pencil (turquoise!), its beautiful, luscious color is absolutely delightful. I fell in love with a wonderfully fragrant sugar scrub with grounded coffee - yum!


Muszę też podkreślić, że szata graficzna wspomnianych marek własnych jest bardzo, hmmm, światowa. Byłam przekonana, że Kontigo jest po prostu wyłącznym dystrybutorem zagranicznych marek. Jakież było moje zaskoczenie, gdy okazało się, że wszystkie te kosmetyki są nasze, polskie! :) Z tym większą chęcią będę je kupować, ceny są wyjątkowo przystępne, a jakość doskonała!

I must also emphasize that the layout of Kontigo's brands is on global level. I was totally sure that Kontigo is simply the exclusive distributor of foreign brands. Imagine my surprise when it turned out that all these cosmetics are Polish! :) 


A teraz najważniejsze - jak wspomniałam na wstępie, w salonie powitał nas Harry J. - kreator makijażu marek Kontigo. Przyznam, że byłam odrobinę onieśmielona - taka persona i my, szaraczki. Dodatkowo kreator makijażu brzmi bardzo szumnie - sądziłam, że powita nas napompowany, arogancki bubek, który zmierzy każdą z góry na dół i może powie dwa słowa wyuczone w domu przed lustrem.

Powinnam za takie myślenie pokutować i uskuteczniać samobiczowanie. Harry J. autentycznie rozkochał mnie w sobie! Jest kolejnym "za", by częściej odwiedzać Kontigo, chociażby z wdzięczności :)

And now the most important thing - as I mentioned at the beginning, we were greeted by Harry J. - creator of Kontigo makeup brands. I admit that I was a little tongue-tied - this persona and we - common people. In addition, the "makeup creator" term- imho - sounds very pompous. I thought we'll meet cheeky, arrogant dandy, who will face each from top to bottom and say two words learned at home in front of a mirror.

For such thinking I should repent and render the self-flagellation. Actually, I'm totally in love with Harry :) Gdy Harry spytał, czy któraś z nas ma ochotę na metamorfozę, niewiele myśląc, zgłosiłam się :) Efekt był piorunujący - przyznam, że byłam wzruszona, Harry wykonał naprawdę kawał roboty!

When Harry asked if any of us wants a metamorphosis, I volunteered without thinking, :) The effect was electrifying - I admit that I was touched, Harry has done really a piece of work!


Ale to nie efekt najbardziej mnie urzekł - Harry to niezwykle ciepła, otwarta osoba z cudownym poczuciem humoru. Jestem wyjątkowo wybredna, jeśli chodzi o ludzi, bardzo szybko się uprzedzam (co zresztą przedstawiłam kilka akapitów wyżej) - Harry sprawił, że chwilowy dystans, taki naturalny, przy zapoznaniu, zniknął jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Sprawił, że czułam się przy nim piękna, atrakcyjna :) I nie mówię tu nawet o preferencjach - jego naturalny podziw, komplementy, porównania do największych gwiazd ekranu... to wszystko sprawiało, że czułam się wyjątkowo.

Przyjaźni, a nawet znajomości z tego nie będzie, ba, Harry następnego dnia spotkał kolejnych kilkanaście dziewczyn, którym dawał rady makijażowe. I dla nich był równie ciepły i pełen podziwu. Ja za ten szczery uśmiech, za mnóstwo ciepłych słów, za komplementy, za poczucie wyjątkowości - jestem ogromnie wdzięczna. 

But the effect wasn't the thing, which most captivated me - Harry is a very warm, open person with a wonderful sense of humour. I am extremely picky when it comes to people, I prejudice very quickly (as indeed I wrote a few paragraphs above) - Harry made the momentary distance naturally disappeared like magic. He made me feel beautiful and attractive :) I'm not talking even about preferences - his natural admiration and compliments, comparison to the biggest stars of the screen ... it all made me feel special.

There won't by any friedship. The next day Harry met a dozen girls whom he gave makeup advices. And for them he was just as warm and full of admiration as he was for me. For this sincere smile, a lot of warm words, tons of compliments and a sense of uniqueness - I am very grateful.
You may also like

Brak komentarzy: